Συνεργασία με τους κατάλληλους ανθρώπους για την ανάπτυξη του Εμπορικού Τμήματος επιζητά η "Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών Κοιν.Σ.Επ.". Βιογραφικά σημειώματα αποστέλλονται στο email: info@ekief.gr.

Πως καταχωρώ την αγγελία μου? Δείτε εδώ

1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΣΕΠ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΣΕΠ

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΣΕΠ

Συνεργασία με τους κατάλληλους ανθρώπους για την ανάπτυξη του Εμπορικού Τμήματος επιζητά η "Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών Κοιν.Σ.Επ.". Βιογραφικά σημειώματα αποστέλλονται στο email: info@ekief.gr. 


YOUR REACTION?

Facebook Conversations


Disqus Conversations